Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 1. November 1960 / Timeline November 1, 1960

Version 3.5

Oktober 1960, 2. November 1960


11/??/1960
Der udskrives almindeligt valg til Folketinget.
I forbindelse med valgkampen udsender Danmarks Social-demokratiske Ungdom det eneste kendte danske grammofonplade postkort med Raageleje Jazz Ensemble, som spiller en instrumental udgave af den amerikanske folkemelodi Billy Boy, samt, en tale til ungdommen [over 23 år], af statsminister Viggo Kampmann (S).
Samlet spilletid på postkortet er lidt over seks minutter.

Raageleje Jazz Ensemble spiller Billy Boy

11/??/1960
General election is called to the Danish Parliament
In connection with the election campaign, the Danish Social Democratic Youth publish the only known Danish gramophone record postcard with Raageleje Jazz Ensemble, which plays an instrumental version of the American folk tune Billy Boy, as well as, a speech for youth [over 23 years], by Prime Minister Viggo Kampmann. Total playing time of the gramophone postcard is a little over six minutes.

11/??/1960
Élection générale est appelée à le Parlement danois
Dans le cadre de la campagne électorale, le danois jeunesse social-démocrate publier la seule connue de carte postale du Danemark disque de phonographe avec Jazz Ensemble Rågeleje, qui joue une version instrumentale de la chanson folklorique américain Boy Billy, ainsi que, d'un discours pour la jeunesse [plus de 23 ans], par le Premier ministre Kampmann Viggo. Temps total de lecture de la carte postale gramophone est un peu plus de six minutes

11/??/1960
Elecciones generales se denomina al Parlamento danés
En relación con la campaña electoral, el danés Juventud Socialdemócrata publicar el único conocido postal danés disco de gramófono con Jazz Ensemble Rågeleje, que desempeña una versión instrumental de la canción americano Boy Billy popular, así como, en un discurso a los jóvenes [más de 23 años], por el Primer Ministro Viggo Kampmann. Tiempo de reproducción total de la postal gramófono es un poco más de seis minutos.

11/??/1960
Allgemeine Wahl wird dem dänischen Parlament aufgerufen
Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf, veröffentlichen die dänische sozialdemokratische Jugend die einzige bekannte dänische Schallplatte Postkarte mit Rageleje Jazz Ensemble, das eine instrumentale Version des amerikanischen Volkslied Billy Boy spielt, sowie eine Rede für die Jugend [über 23 Jahre] von Ministerpräsident Viggo Kampmann. Gesamte Spielzeit des Grammophons Postkarte ist ein wenig mehr als sechs Minuten.

11/??/1960
De sidste værnepligtige soldater i Storbritannien indkaldes.

11/01/1960

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for november 1960

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page