Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 4. August 1914 / Timeline August 4, 1914

Version 3.5

3. August 1914, 5. August 1914


08/04/1914
Storbritannien erklærer krig mod Tyskland.
Den britiske koloni Sydafrika besætter den tyske koloni Tysk Sydvestafrika, nu Nanibia.
Litteratur: Skovmand, Helge: Mens der kæmpes. I: Højskolebladet, 1914:34 spalte 1081-1084.
Shaw, Bernhard: Sund fornuft om Krigen.
- København : Erslev & Hasselbalch, 1915. 175 s.
Simplicissimus 1914-.

08/04/1914
Tysk brud på folkeretten
Tyskland angriber det neutrale Belgien.
Kilde: Beretninger om de i Belgien begaaede Krænkelser af Folkeretten og de for Krigsførelse gældende Traktater og Vedtægter. - København : Pio, 1915. - 170 s.

08/04/1914
Et flertal i det tyske socialdemokratis rigsdagsgruppe stemmer for krigsbevillinger fordi: “Krigen er en Følge af den imperialistiske Politik, der hidførte en Kaprustningens Æra og skærpede Modsætningerne mellem Folkene. Ansvaret falder paa dem, som har ført denne Politik; Partiet fralægger sig det. Det har indtil det sidste bekæmpet Krigsfaren i Forstaaelse med Partifæller i alle Lande og særligt med de franske Brødre. Men nu er Krigen der, og det gælder Landets Forsvar mod fjendtlige Indfald”…“Vi haaber, at Krigslidelsernes grusomme Skole vil vække Afsky for Krigen hos nye Millioner og vinde dem for Socialismen og Folkefredens Ideal”.
Kilde: Boje, Andreas: Det tyske Socialdemokrati før og under Verdenskrigen.
- København : Lehmann & Stage, 1916 s. 91.
Parvus: Socialdemokratiet og Krigen.
- København : Nordiske Forfatteres Forlag, 1915. - 109 s.

08/04/1914

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 1914

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page