Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 20. August 1914 / Timeline August 20, 1914

Version 3.5

19. August 1914, 21. August 1914


08/20/1914
Britisk brud på folkeretten
Den engelske regering beslutter, at betinget kontrabande kan beslaglægges (betinget kontrabande kunne ellers kun konfiskeres, når den var bestemt for fjendens væbnede magt eller i øvrigt for den fjendtlige stat som sådan).

08/20/1914
British breaches of international law
The British government decides that conditional contraband may be seized.
Literature: Pyke, Harold Reason: The law of contraband of war.
- Oxford : Clarendon Press, 1915. - 366 s.
- http://archive.org/details/cu31924005237940

08/20/1914

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 1914

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page