samfundsvidenskab

Videnskaberne om samfundets sociale, økonomiske og politiske forhold.
Eksempelvis: Antropologi ; etnologi, freds- og konfliktforskning, fremtidsforskning, politologi, retsvidenskab, socialhistorie og sociologi.
Se også: Forskning ; metodelære.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page