Svensk, Sveriges kultur:

Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Svenske børnebogsakademi, 1989-
Massemedier:
Svensk mediedatabas
- http://smdb.kb.se/
Radio:
Sveriges Utbildningsradio
TV: Sveriges Television AB
- http://www.svt.se/
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Lista över svenska dagstidningar
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_dagstidningar
Lista över svenska tidningar
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_tidningar
Svenska webbtidningar
- http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/tidningslankar/
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Bernhard Lundstedt: Sveriges periodiska litteratur Bibliografi enligt Publicistklubbens uppdrag. I: 1645-1812. II: Stockholm 1813-1894. III: Landsorten 1813-99 med supplement till föregående delar, register och systematisk tidskriftöfversikt. Iduns Tryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1895-1902. 178+(2); 324; VII+658 s.
- http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/default.htm
og - https://archive.org/search.php?query=Sveriges%20periodiska%20litteratur
samt - http://archive.org/stream/sverigesperiodi00lundgoog#page/n14/mode/2up
Fredsfanan. Organ för Svenska freds-och skiljedomsföreningen 1898- 1922
Freden 1928-1972
Fredstidningen Pax - Svenska Freds medlemstidning 1972-.
- http://www.svenskafreds.se/fredstidningen-pax
Fredstidningen Ned med vapnen
Tidevarvet . / : Frisinnade Kvinnors Riksförbund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund 1923-1936.
. http://www2.ub.gu.se/kvinn/digtid/08/
Litteratur, forlag, forfattere:
Sveriges national-litteratur, 1500-1900.
- https://archive.org/details/sverigesnational01stoc
Vol. 1. Reformationstiden.
Vol. 2. Svensk Renässanslitteratur. H. Schück.
Vol. 3. Frihetstidens poesi. E. Wrangel.
Vol. 4. Carl Mikael Bellman, Jakob Wallenberg. N. Erdmann.
Vol. 5. Gustavianernas poesi. R.G. Berg; Vol. 6. 1700-Talets Prosaförfattare. H. Schück. Vol. 7. Sengustavianerna. O. Sylman.
Vol. 8. Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer. O. Sylwan. Vol. 9-10. Svensk Romantik. Fr. Vetterlund.
Vol. 10-11. C.J.L. Almquist. J. Mortensen.
Vol. 12-13. 1800-Talets Äldre Prosadiktare. J. Mortensen. Vol. 14. Poeter Fran 1830- 50-Talen. O. Sylwan. Vol. 15. Viktor Rydberg, Pontus Wikner. K. Warburg.
Vol. 16. Svensk Lyrik fran tiden efter 1860-("Signaturerna" Och Andra) Fr. Vetterlund. Vol. 17. August Strindberg. J. Mortensen. Vol. 18. Anne Charlotte Leffler, Ernst Ahlgren, Alfhild Agrell, Georg Nordensvan, A.U. Baath, Ellen Key. T.G. Berg.
Vol. 19. Gustaf af Geijerstam Tor Hedderg, Ernst Josephson. N. Erdmann.
Vol. 20. August Bondeson, Ola Hansson, Sophie Elkan, Axel Lundegard, Daniel Fallström.- N. Erdmann. Vol. 21. Verner von Heidenstam, Oscar Levertin. S. Söderman och R.G. Berg.
Vol. 22. Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding. R.G. Berg.
Vol. 23. Per Hallström, Erik Axel Karlfeld. Fr. Böök.
Vol. 24. 800-Talets Dramatik. Fr. Vetterlund.
Vol. 25 pt. 1. Johan Ludwig Runeberg. G. Castrén.
Vol. 25 pt. 2. Finländsk Litteratur utom Runeberg. G. Castrén
ARV: Scandinavian Yearbook of Folklore 1945-.. / : The Royal Gustavus Adolphus Academy , Almqvist & Wiksell. Fortsættelse af: Folkminnen och folktankar.
- http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/publikasjoner/tidsskrifter/arv/
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur grundades den 6 november 1932.
Initiativtagare var professorn i nordisk ortnamnsforskning vid Uppsala universitet Jöran Sahlgren.
- http://www.kgaa.nu/akademien.html
- http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=6
Svenska fornskriftsällskapet
- https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_fornskrifts%C3%A4llskapet
Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. / : Robert Geete. - Stockholm : P. A. Norstedt och söner, 1903. - https://archive.org/details/FornsvenskBibliografiVol1
Fornsvensk bibliografi. Supplement. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1901-1917 samt därtill hörande litterära hjälpmedel jämte bihang: Kalendarium Suecicum. / : Robert Geete. - Stockholm : P. A. Norstedt och söner, 1919.
- https://archive.org/details/FornsvenskBibliografiDel2
Forlag
Irene Publishing. Sparnäs.
Forfattere:
Astrid Lindgren (1907-2002)
Krigsdagböcker 1939-1945 / War Diaries 1939-1945. / Astrid Lindgren, 2015.
Maj Sjöwall og Per Wahlöö
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Samisk folkekunst. / : tekst: Tinna Møbjerg og Jens Rosing ; foto: Gérard Franceschi ; billedkomposition: Asger Jorn.
Borgen , i samarbejde med Silkeborg Kunstmuseum, 2005.
; 10000 års nordisk folkekunst)
Bd. 1-6 i 7 dele. I: Skånes stenskulptur under 1100- talet. II: Nordens Gyldne Billeder. III: Folkekunst i Grønland. IV: Stavkirkerne - og det norske middelaldersamfund. V: Samisk folkekunst. VI: Mennesker, guder og masker i nordisk jernalderkunst - Nordisk jernalder 1. VII: Fuglen, dyret og mennesket i nordisk jernalderkunst - Nordisk Jernalder 2.
Kunstmuseer
Malere
Svensk konst
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_konst
Svenska Konstnärsförbundet
Svenska konstnärer
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_konstn%C3%A4rer
Nordensvan, Georg, 1855-1932: Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet; (1892)
- https://archive.org/details/svenskkonstochs00nordgoog
Se også:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page