Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne

Råd oprettet 1990 under: Undervisnings- og Forskningsministeriet.
Forslag til Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v., 1990.
§ 30. Undervisnings- og forskningsministeren nedsætter et råd for social- og sundhedsuddannelserne.
Nedlagt 2002?
Forsat fra: Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet.
Omtalt i Betænkning 1234.
Organisationerne Husligt Arbejderforbund, Dansk Kommunal Arbejderforbund, Dansk Sygeplejeråd, kommuner og amter er repræsenteret i Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne.
Se også: Uddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page