Rådet for Ulandsforskning

Historisk råd. Også kaldet Forskningsrådet for Udviklingsforskning.
Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
(Nedlæggelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning)
- https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200512L00063
2. Historisk baggrund for oprettelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning og dets sammensætning Forskningsrådet for Udviklingsforskning blev oprettet i 1968. Ved lov om internationalt udviklingssamarbejde (lov nr. 297 af 10. juni 1971) blev forskningsrådet lovfæstet. Rådet har i dag den opgave at afgive indstillinger om fordelingen af Udenrigsministeriets midler til udviklingsforskning.
Forskningsrådet består af 10 medlemmer, der udpeges af Udviklingsministeren. Rådet er sammensat af repræsentanter for forskningsrådene, erhvervsorganisationer, de ikke-statslige udviklingsorganisationer og embedsfolk fra Udenrigsministeriets Sydgruppe.
Forskningsrådet foretager en forskningsfaglig vurdering af ansøgninger om tilskud til forskningsprojekter og projekter til opbygning af udviklingslandenes kapacitet på forskningsområdet og indstiller de projekter, der skal modtage støtte.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Katalog over forskningsrapporter udgivet med støtte fra Rådet for U-landsforskning, 1979-1990 / Catalogue of research reports on projects funded by the Danish Council for Development Research, 1979-1990. - København : Danida, 1991.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page