Meritankenævnet

Nævn oprettet 2014 under: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), 2013.
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for anke over studienævnets afgørelser om afslag eller delvis afslag på merit, herunder forhåndsmerit.
Se også: Styrelsen for Videregående Uddannelser ; uddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page