Geologisk Nordamerika
Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grenada: klima og
klimaforandringer:

Grenada er ikke medlem af / is not a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
Grenada Meteorological Service
- http://www.geocities.ws/grenmet/pages/fpage.htm
CARIBSAVE Climate Change Risk Profile for Grenada.
The CARIBSAVE Partnership, 2012.
UNFCCC (2005) Climate change, small island developing states. / : Issued by the Climate Change Secretariat (UNFCCC), Bonn, Germany.
- http://unfccc.int/resource/docs/publications/cc_sids.pdf:
Se også: Nordamerikansk klima.

Litteratur

National Climate Change Policy for Grenada, Carriacou and Petite Martinique (2017-2021). / : Government of Grenada, 2017.

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page