Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er en myndighed under Udlændinge- og Integrationsministeriet, oprettet 1983.
Nævnet træffer de endelige afgørelser om tildeling eller afvisning af asylstatus og opholdstilladelse til flygtninge og migranter i Danmark.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet, 2017.
Kapitel 2
Flygtningenævnets kompetence
§ 9. For Flygtningenævnet kan indbringes klager over afgørelser, som Udlændingestyrelsen har truffet om følgende spørgsmål, jf. udlændingelovens § 53 a:
1) Afvisning eller overførsel efter reglerne i udlændingelovens kapitel 5 a eller 5 b. 2) Nægtelse af opholdstilladelse til en udlænding, der påberåber sig at være omfattet af udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, og i den forbindelse udsendelse efter lovens § 32 a.
3) Bortfald efter udlændingelovens §§ 17, 17 a og 21 b og inddragelse efter lovens §§ 19 eller 20 af en opholdstilladelse, der er givet efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, og i den forbindelse udsendelse efter lovens § 32 a.
4) Nægtelse af udstedelse af dansk rejsedokument for flygtninge eller inddragelse af et sådant rejsedokument.
5) Udsendelse efter udlændingelovens § 32 b og § 49 a.
6) Afgørelser om varigheden af en tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8.
7) Afslag på opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 3. 8) Afgørelser om identitetsfastlæggelse, tilbagerejsetilladelse og laissez-passer vedrørende udlændinge, der har påberåbt sig at være omfattet af, eller som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7, 8 eller § 9 c, stk. 2 eller 3.
Stk. 2. Flygtningenævnet afgiver efter begæring udtalelse efter udlændingelovens § 53 c til brug for rettens afgørelse vedrørende en ansøgning om opholdstilladelse fra eller udsendelse af en udlænding efter udlændingelovens § 45 d, stk. 1, nr. 3-5. En begæring fra retten behandles efter kapitel 4.
Se også: Flygtningekontoret 1944-1945 ; Flygtningeadministrationen 1945-1949 ; Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration ; Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Flygtningenævnet omgør hver fjerde inddragelse af somalieres opholdstilladelse : Det går ikke så godt med regeringens stort anlagte ’Somalia Projekt’, hvis mål bl.a. var at undersøge mulighederne for at inddrage opholdstilladelserne i omkring 1.200 somaliersager. Nye tal viser, at Flygtningenævnet foreløbig har omgjort inddragelsen af opholdstilladelser for 59 ud af 214 somaliere . / Ulrik Dahlin. I: Information, 12. juni 2019.
Flygtningenævnet trodser FN-kritik i sag om kvindelig omskæring. / : Ulrik Dahlin et al. I: Information, 22. august 2018.
Regeringen fjernede oplysninger i svar til FN om kvindelig omskæring. / : Ulrik Dahlin et al. I: Information, 23. august 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page