datere

Latin: At sætte dato på noget, eksempelvis en historisk begivenhed eller en genstand eksempelvis i eller ved kulstof 14 metoden, pollenanalyser, treperiodesystemet, træringsmåleinger eller dendrokronologi og varvkronologi.
Se også: Biologi ; metodelære ; Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser ; Trædateringslaboratoriet, Århus.

Litteratur

Christensen, Kjeld: Forhistorisk dendrokronologi i Danmark. Skalk, udateret. - 20 s.
Petersen, Erik: Anno dominicae nativitatis om datoer m.m. i middelalderlige håndskrifter.
I: Fund og Forskning, Bind 26 (1982 - 1983).


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page