Det danske Fredsakademi

Sangbog

Historiens Sang

Mel.: Carl Nielsen 1921 eller Et jævnt og muntert virksomt Liv paa Jord.

Som dybest Brønd gir altid klarest Vand,
og lifligst Drik fra dunkle Væld udrinder,
saa styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand
ved Folkets Arv af dybe, stærke Minder.
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang;
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden;
Aartusind toner op i Graad og Sang,
mens Toppen suser imod Evigheden!

Vi søger Slægtens Spor i stort og smaat,
i Flinteøksen efter Harvens Tænder,
i Mosefundets Smykke, plumpt og raat,
i Kirkens Kvadre, lagt af brede Hænder.
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog
har gemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade;
nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog,
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.

Endnu en Stund, saa drær den danske Rug,
mens Lærken trilrer og Graagøge kukke.
Du Pusling-Land, som hygger dig i Smug,
mens hele Verden brænder om din Vugge,
mod dig vort Haab og Manddomsdrømmen gaar,
naar Landsbyklokken signer dine Strande,
naar Aftenrøden højt i Skyen staar
og sænker Fredens Korstegn paa din Pande.

Lad mig kun flagre hen som Blad i Høst,
naar du, mit Land, min Stamme, frit maa leve,
og skønne Sange paa den danske Røst
maa frie, stærke Sjæle gennembæve.
Da staar en ny Tids Bonde paa sin Toft
og lytter ud mod andre Lærkesange,
men Himlen maler blaat sit Sommerloft
og Rugen gulnes tæt om Vig og Vange.

Skrevet til Historisk Stævne i Skive 5. juni 1916.

Kilde: KILFF, 1933.

Indspillet på Jeppe Aakjær sange : udvalgte indspilninger fra 78-plader, Statsbiblioteket 2002.

Også indspillet af Einar Nørby, med Medlemmer af Det kgl. Kapel, 1940.

Også indspillet af Studenter-Sangforeningen, 1941.

Også indspillet af Bente Kure: Som dybest brønd : sange af Jeppe Aakjær, 2000.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk