Det danske Fredsakademi

Sangbog

Vi vil bygge vor Jord

Mel.: Vikingebalk.

Vi vil bygge vor Jord! - Ej med Jærn og med Blod
Det er kostbart og holder kun slet;
Nej, vi kende et Emne, hvori der er Bod
For dens Brøst - vi vil bygge med Ret.

Hvem vi er? - Ja, man regner os kun blandt de smaa
Som Fantaster man nævner os tidt;
Man os tæller og smiler og tænker som saa:
Hvor de Godtfolk kan glædes ved lidt!

Hvem vi er? - vi er Kvinder og Mænd der fik se,
hvad der tynger vor dejlige Jord.
Vi fik Øje og Hjræte for tusind Slags Ve,
Der fik Grøde i Krigenes Spor.

Vi er mange og daglig vi øge vor Hær,
Saa vi ligne den rullende Sne:
Vore Rækker de fylkes fra fjærn og fra nær
Med langt flere, end selv vi kan se

Ej kan Storheden maales ved Højden paa Straa,
Ej Metallets Værdi af dets Glans:
Mange Fvrster paa Tronen sig viste som smaa
ej hver Doktor fik sundeste Sans.


Vi har Haab, vi har Tro, thi vort Maal det er godt,
Og vort Emne er, véd vi, probat:
Lad det end i Begyndelsen tegne lidt smaat,
Dog han kommer, den sidste Soldat.

Lad os love hinanden med Mund og med Haand
Ved hvert Middel at skynde os frem;
Da, først da, har vor Jord sprængt sit tungeste Baand,
Da først da, bli'er for Lykken den Hjem.

Tag vor Tak, I, der mødte i Dag til vor Fest,
Kære Frænder fra Øst og fra Nord;
De har virket langt mere end mangen en Præst,
Eders glødende, ildnende Ord

Kilde: Fredsvenenrnes sanghæfte, 1904.
Også publiceret som Der staar et Skrig ud over hele Jorden! i Fred paa Jorden : Julebog for Fredsvenner, 1891.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk