Det danske Fredsakademi

Sangbog

Der gaar en Lysning over Jordens Lande

Mel.: Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden.

Der gaar en Lysning over Jordens Lande,
En Foraarsstemning gennem Folke-Sind.
En Nytids-Sol staar over alle Strande
Og Nytids-Tanker gaar i Hjertet ind.
Det er den gamle Strid, der atter føres
Imellem Ret og Uret, Nat og Dag.
Nu kræves der paany, der op skal gøres
Imellem Nævens Vold og Hjertets Slag.

Der er en Trang, som lever dybest inde,
Hvis Fyldest derfor ogsaa sent vil ske;
En Trang til helt den fulde Fred at finde
For hver en Samfunds-Brøst og Sjæle-Ve.
Der hviskes Fred i Nattens tavse Sunde;
I Dagens Travlhed higes efter Fred.
Og Fred for vilde Kriges store Vunde
Er Tidens Suk, som tynger Slægten ned.

Det skal ej lykkes nu som før i Tiden
At vække Mandens dyrisk-glubske Drift,
Saa Broder myrder Broder glad i Striden
Og faar til Løn Historiens gyldne Skrift.
Nej, nu der kræves fast af dem, der styre,
At Hjertet ogsaa har sin Ret paa Jord.
Fra Præke-Stol, Tribune, Harpe, Lyre
Maa lyde Fredens rene, lyse Ord.

Kilde: Fredsvenenrnes sanghæfte, 1904.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk