Det danske Fredsakademi

Sangbog

Danmarks børn lad sangen klinge

F.O.: Sangen om fred. [1982?]F.O.: Sangen om fred. [1982?]

(Tekst: Harald Bergstedt)
Melodi: L. v. Beethoven

Danmarks børn lad sangen klinge,
sangen om den hele jord,
om vor slægt engang så ringe,
nu i dag en magt så stor.
Engang stod her urskovsgraner,
verden rundt var ulveland,
se, nu står med tusind faner
smukke by'r fra strand til strand.

Og nu lyder nye toner
for vort øre, kammerat' ­
Saml alverdens millioner,
byg den store verdensstat!
Rejs et land, hvor vinden farer
fuld af tusind hamres klang!
Alle strande bytter varer,
alle hænder travlt i gang!

Over gamle grænsepæle,
der, hvor broderblodet flød,
skal en slægt af unge sjæle
sammen dyrke korn til brød!
Hvert et gammelt had begravet,
fredens tegn sat over dør'n ...
Fred på jorden - fred på havet ­
fred for alle solens børn!

Kilde: F.O.: Sangen om fred. [1982?]

Kommentar:

Vedr. Harald Bergstedts sang ”Danmarks børn lad sangen klinge”

Vi hørte for nylig en Beethoven-melodi og pludselig begyndte min mand at synge nogle strofer af en sang på denne melodi. Stroferne var: ”Over gamle grænsepæle, der hvor broderblodet flød, skal en slægt af unge sjæle sammen dyrke korn til brød.”

Min mand husker ikke mere end disse strofer. Han var midt i 1930’erne med på et DUI-landsstævne i Sønderborg, hvor de sang sangen på Dybbøl, og Th.Stauning kom og talte til dem.

Vi har senere i et lille skrift om DUI-Skive fra 1932 og frem fundet, at stævnet var i 1937, og at sangen var skrevet til denne lejlighed: ”Der skulle i sommerens løb være landsstævne i Sønderjylland. Her havde 25 meldt sig som deltagere. De fleste D.U.I.ere blev indkvarteret i Sønderborg, mens andre boede ved Egernsund. Til dette landsstævne skrev forfatteren Harald Bergstedt sangen ”Danmarks børn lad sangen klinge”. Den blev sunget første gang mellem de gamle skanser på Dybbøl Banker. Sangen giver en lille forståelse af, hvorfor Bergstedt senere blev nazist. Han var af overbevisning internationalist, men kom efterhånden til at betvivle internationalismens gennemførsel via socialismen. Fejlagtig troede han, at man gennem nazismen kunne nå dette mål. Det kom han senere til at betale dyrt for.”

Har derefter fundet hele sangen på nettet og ser, at årstallet for digtet ikke findes – men det må altså være 1937. – Håber I kan bruge denne oplysning.

Med venlig hilsen

Grethe og Verner Mikkelsen Nielsen

Skive

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk