Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Jesper Jensen værkfortegnelse

Af Holger Terp.

Dette er en indtil videre foreløbig værkfortegnelse over forfatteren, oversætteren, demokraten, humanisten og socialisten Jesper Eigil Jensen (1931-2009).

Jesper Jensen var en af de mest produktive danske forfattere i perioden 1955-2000 og værkfortegnelsen er en registrant over Jesper Jensens kendte litterære produktion. Værkfortegnelsen er udarbejdet i tæt samvirke med Jesper Jensens enke, Vibeke Aagaard.

Registranten indeholder cirka 1400 referencer til Jesper Jensens digte, sange, artikler, bøger og dramatiske værker indenfor revy, teater, radio og TV. For drama og sanges vedkommende er værkfortegnelsen tilstræbt komplet og det er hermed for første gang muligt at danne sig et nogenlunde overblik over Jesper Jensens omfattende produktion. Jesper Jensen er et forholdsvis almindelig navn - onlinesøgninger og selv søgninger i specialiserede databaser på Jesper Jensen giver en ufattelig stor mængde uvedkommende støj i søgningerne. Dertil kommer, at en del af den venstreorienterede kultur desværre er ringe nationalbibliografisk indekseret, hvilket indebærer, at relevante poster ikke dukker op i søgeresultatet.

Jesper Jensen arbejdede kollektivt tæt sammen med en række andre forfattere eksempelvis Klaus Rifbjerg og Per Schultz. Det giver en række vanskeligheder med at kreditere forfatternes bidrag til eksempelvis Studentersamfundets revyer i 1962 og derfor kan der enkelte steder forekomme mangelfulde oplysninger, det gælder specielt inden for ældre avisartikler samt radio og TV-området. Oplysninger om oversete værker af Jesper Jensen modtages med tak.

Bortset fra omslag og enkelte undtagelser er dokumenter i regnearket rene tekstfiler.

Tak til kontrabassisten og komponisten Erik Moseholm for tilladelse til at gennemgå hans registrant over teatermusik.

Det skal understreges, at online publiceringen ikke indebærer, at Jesper Jensens værker hermed er public domain. Forfatterens ophavsret skal respekteres. Jepser Jensens bøger kan købes hos boghandlere eller lånes på bibliotekerne.

Værkfortegnelsen er udarbejdet i et forholdsvist stort otte siders regneark, her interaktivt, hvori oplysninger om de forskellige værker og deres delelementer er kædet sammen. Der er navigationsmenuer i toppen og i bunden til venstre i regnearkene.

Arkiver:

Frisch-Jensen, Steen;
[Melodier til tekster af Jesper Jensen]
Komponeret 1954-1958.
Det kongelige Bibliotek.

Jensen, Jesper
Det kongelige Bibliotek, herunder:
Breve (kasse 1-2); Manuskripter (kasse 3-4); Notater (kasse 5); Scrapbøger (kasse 6)
I. Breve; II. Personalia, herunder dagbøger; III. Manuskripter og optegnelser med tilhørende korrespondance; IV. Sager vedr. Peter Zinkernagel; V. Tryksager og udklip (supplerende aflevering).
I. Breve; II. Personalia; III. Manuskripter og optegnelser; IV. Tryksager og udklip.
Breve og manuskripter.
Manuskripter til "Tag del", "Den lille røde", "Gris på gaflen".
Sangene fra Åh, sikke en dejlig krig, som Jesper Jensen oversatte, er registreret i Teaterårbogen 1964-65. Gjellerup 1967 s. 174.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk