Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Drømmeren

Af Harald Herdal

Se dette menneske,
se denne drømmer!

Der tales om ødelæggelse,
og det drømmer om at bygge op.

Der tales om fattigdom,
og det drømmer om rigdom til alle.

Der tales om krig,
og det drømmer om fred.

Se denne drømmer,
se dette menneske!

Uhyre lidelser led det,
sult har hærget det,
undertrykt, udbyttet,
mishandlet, misbrugt
blev det og er det.

Dog drømte det.

Der tales om død,
og det bekender sig til livet.

Og dette —
dette er menneskets
dyreste drøm:

Fred paa jorden
og velbehag for alle mennesker!

Se dette menneske,
se denne drømmer.
Kom, lad os slaa ham ihjel!

Mennesker kan dræbe mennesker.
Men hvem kan dræbe en drøm?

Kilde: Tværtimod, maj 1951 s. 67.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk