Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Appel

Af Carl Scharnberg

Hvornår er det tiden at standse
oprustningens stadige stigen?
Den, der ikke. tør vælge nu
har banet vejen for krigen!

Hvornår er det tiden at standse
kræmmernes stadige higen?
Intet truer os mere end de,
der tjener penge på krigen!

Hvornår er det tiden at standse
den angstfyldte, passive vigen?
Freden sikres bare af dem,
der fjerner grunden til krigen!

Kilde: Beredskabsdigte og andre lærestykker, 1980.
Indspillet af Toktogul på LP'en Hører du nogen kalde: Digte af Carl Scharnberg, 1979.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk