Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Stormagtspolitik

Af Carl Scharnberg

De siger, det sådan set er meget enkelt.
Der var ikke andet at gøre. Det, man gør,
kaldes en logisk konsekvens af det,
de andre har gjort.
Således kan andre så gøre det, der får en til
at gøre det, de ønsker for at få et alibi til
at gøre det, de længe har ønsket.
Alt tyder på, at en sådan logik fortsat
vil blive brugt, indtil vi når den endelige
logiske konsekvens.
Til den tid kan overlevende sætte sig ned,
hvis der ellers er noget at sætte sig på,
og drøfte årsag og virkning, skyld eller
uskyld, ansvar eller uansvarlighed.
Det kunne være spændende at overvære
en sådan drøftelse, men føres den efter
gældende stormagtslogik, ved man,
hvorledes det vil ende, så på det område
går vi ikke glip af noget.

Kilde: Beredskabsdigte og andre lærestykker, 1980.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk