Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

80'erens huske-råd

Af Carl Scharnberg

Såvel civile som militære
myndigheder og eksperter
indskærper endnu engang dette
for hele befolkningen: Hvis et atomangreb
sætter ind, så læg Dem bag en radiator, under sengen
eller lignende. Tag en avis
over hovedet. Bliv liggende,
indtil De hører nærmere.
Spis og drik kun, hvad De er
absolut sikker på ikke har været
i berøring med radioaktivt nedfald.
Husk: Radioaktiviteten kan hverken
ses, høres, lugtes, smages eller
føles. Gem Civilforsvarets pjece
»Hvis krigen kommer«, så De
al tid har den ved hånden.
Det kan ikke tydeligt nok understreges,
hvad der er udtrykt af en fremtrædende
dansk general, medlem af instituttet
for militære strategi: Det sikreste
middel mod et atomangreb er
ikke at være, hvor angrebet finder sted.
Overholdes dette, vil det givet
nedsætte antallet af ofre
i en given situation.

Kilde: Beredskabsdigte og andre lærestykker, 1980.

Note: »Hvis krigen kommer«. Husstandsomdelt pjece uddelt til samtlige husstande i Danmark i 1962.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk