Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Krigens Børn

Af Aage F. Krebs

Ude i den store Verden

Ude i den store Verden
sukker mange Mødre
efter Mad til deres Børn.
som med bange øjne klager:
J'ai faim og ich bin hungrig.
I am hungry, Ja mam hlad.

Ude i den onde Verden
græder mange sultne Børn;
og de beder, ak forgæves,
om et Brød og om lidt Mælk:
J'ai faim og ich bin hungrig
I am hungry, Ja mam hlad.

Men saa længe Krigen raser
er der ikke nok af Mad;
først maa jo Soldaten mættes
for at kunne slaa ihjel.
Ude i den onde Verden
er der ingen Mad til Børn.

Ude i den store Verden.
snart maaske herhjemme og.
lyder Barnets Graad og Klage.
Barnets Dom til vejvild Slægt:
J'ai faim og ich bin hungrig.
I am hungry, Ja mam hlad.
Jeg er sulten. Mor jeg sulter.
hvorfor er der ingen Mad?

Jeg er bare tretten Aar

Jeg er bare tretten Aar og kun en lille Pige,
derfor maa jeg græde, naar jeg tænker lidt tilbage
paa min Far og Mor og Fredens lyse Dage,
paa de gode Tider, da der ej var onde Krige.

Da vort Hjem var pænt og smukt selvom vi ej var rige,
men vi havde Mad og Klæ'r og kendte ej til Klage.
Til en Far saa god og glad der fandtes ingen Mage,
og min Mor, min Mor - jeg kan ej mere sige!

Thi min Mor blev dræbt af Bomber, der i Huset faldt
og min Far blev skudt i Brystet da de rykked' ind;
- han var tapper til det sidste. har man mig fortalt.

Jeg er kun en lille Pige med et sorgfyldt Sind.
som har mistet Far og Mor og Hus og Hjem og alt;
- nu forstaar du Grunden til de Taarer paa min Kind.

Verden er saa stor saa stor

Verden er saa stor saa stor.
Lasse Lasse lille.
meget større end du tror.
Lasse Lasse lille.

Nogle Folk har meget Gods
men vil ikke dele;
andre Folk gaar ud og slaas
for at faa det hele.

Verden er saa stor og rig
der er Plads til alle;
der er ingen Grund til Krig,
til at Mænd skal falde.

Voksne Mænd. der slaas som smaa
slemme Gadedrenge
til at tro og elske maa
ak, saa voldsomt trænge.

Men naar du engang blir stor,
Lasse Lasse lille.
glem da ej din Moders Ord,
kærlige og milde:

Tro paa Gud og paa hans Søn,
stol paa Kærligheden.
Husk. min Dreng. din Moders Bøn:
lær at elske Freden!

Kilde: Anno Diaboli 1940.

Verden er saa stor saa stor eller Lasse Lasse lille: oprindelig tekst: Zacharias Topelius (1818–1898).

Se også: Krebs, Aage F.: Krig.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk